Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

8 kwietnia 2016 r. – przyjęcie przez Radę
14 kwietnia 2016 r. – przyjęcie przez Parlament Europejski
4 maja 2016 r. – publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
24 maja 2016 r. – wejście w życie
25 maja 2018 r. – początek obowiązywania (koniec okresu dostosowawczego)
25 maja 2018 r. – utrata mocy przez Dyrektywę 95/46/WE