Zapewniamy pełne przejęcie obowiązków ciążących na Dyrekcji Szkoły lub Placówki, wynikających z zapisów znowelizowanej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Reprezentujemy i zabezpieczamy Dyrekcję, jako stronę kontrolowaną przed negatywnymi skutkami ewentualnych kontroli GIODO oraz kontroli z nadrzędnych Urzędów Miast/Gmin.

Obowiązuje zryczałtowana płatność miesięczna w wysokości od 250 -500 zł + 23% VAT
Usługa wymaga podpisania przez Klienta umowy na jej świadczenie.

Koszty opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia audytów i szkoleń dla pracowników nie są wliczone w cenę ryczałtu miesięcznego.

 

Opracowanie dokumentacji ochrony danych według RODO:

 • Strategia bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Rejestr operacji przetwarzania danych osobowych
 • Polityka monitorowania i reagowania na naruszenia ochrony danych
 • Rejestr incydentów i naruszeń
 • Polityka zarządzania ryzykiem utraty prywatności (Privacy Impact Assessment)
 • Raport z analizy (Privacy Impact Assessment)
 • Procedura zarządzania zmianą / zarządzania projektami (Privacy by Design)
 • Plan awaryjny / polityka zarządzania kopiami zapasowymi
 • Procedura zarządzania użytkownikami i dostępem
 • Standardy zabezpieczeń

Koszt 1000 zł + VAT od placówki *

* przy umowach długoterminowych jest możliwość negocjacji ceny

Szkolenie dla pracowników 300 zł + VAT

Przeprowadzenie audytu 500-1000 zł + VAT